Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse
Efter prøvetiden i klubben er overstået, vil du få en indmeldelsesblanket af trænerne. Blanketten udfyldes og afleveres tilbage til trænerne.

Udmeldelse
Ved udmeldelse, skriv til michael.ryding@hotmail.com. Husk at skrive spillerens fulde navn.

www.brondbybordtennisclub.dk