Stævneplakater og -datoer


Vi vil forsøge at opdatere denne side med informationer om kommende stævner, herunder datoer for sidste tilmelding og stævneplakater.
Samtlige danske stævner for sæsonen inklusive resultater herfra kan evt. også ses på Bordtennisportalen (siden opdateres løbende).

Aldersgrupper og ratinggrænser

Til danske stævner deles spillerne op i aldersgrupper fra MiniPuslinge til Junior på ungdomssiden og fra U21 til Veteraner på seniorsiden. Stævnearrangørerne vælger hvilke aldersgrupper der kan deltage i de enkelte stævner. Aldersgrupperne underopdeles i rækker efter niveau typisk med bogstaver (A/Elite, B, C, D, E) eller tal (Klasse 1, Klasse 2, osv.). Hvilke rækker spillerne må deltage i afgøres af deres rating, som kan ses på ratinglisten på Bordtennisportalen.

Aldersgrupperne og ratinggrænserne til de enkelte rækker kan findes på BDTK’s hjemmeside under Stævnerækkernes ratingintervaller. Spillerne kan altid stille op i højere aldersgrupper, hvis spilleren holder sig inden for ratinggrænsen. Herunder er enkelte seniorrækker dog undtaget, idet de kun tillader seniorer (spillere over 18 år) at stille op.

Se også vores vejledning til stævnetilmelding.

Datoer og kalender

Datoerne for de nærmest kommende stævner kan ses i kalenderen herunder.
Stævneplakaten til det enkelte stævne kan findes ved at klikke på begivenheden og trykke på linket til stævneplakaten.

Datoer for alle sæsonens stævner kan ses via klubbens stævnekalender:
Link til stævnekalender

www.brondbybordtennisclub.dk