Ungdomsudvalg

OPGAVEBESKRIVELSE
Ungdomsudvalget er bindeleddet mellem bestyrelsen og klubbens ungdomsspillere.
Ungdomsudvalget er ansvarlige for afholdelse af sociale aktiviteter i klubben samt medansvarlige ved arrangement af eksempelvis pointstævner og klubture.

MEDLEMMER

Lasse Haahr Petersen
– Pointstævneansvarlig?

Morten Olsen
– udvalgets repræsentant i bestyrelsen

Ich Voong

Lisa Nielsen

SOCIALE AKTIVITETER

PLANLÆGNING AF KLUBTURE

www.brondbybordtennisclub.dk