Pointstævner

Pointstævner henvender sig til begyndere og øvede spillere, som ønsker at supplere træningen med turneringskampe. Hvert stævne tager mellem 2 og 3 timer.

Klubberne bliver inddelt i geografiske kredse à 3-5 klubber, og de enkelte runder afvikles på skift hos de deltagende klubber i kredsen. Der afvikles i alt 6 runder i løbet af sæsonen. Spillerne deles op efter niveau i puljer à 6-7 spillere, hvori der spilles alle mod alle. Efter runden rykker nr. 1 og 2 én pulje op, mens den sidste og næstsidste i hver pulje rykker én gang ned.

Pointstævnerne afholdes som et afsluttet stævne med præmier til puljevinderne ved hvert stævne.

Pointstævnerne afsluttes med et finalestævne, som afvikles i Valby Hallen.

Tilmelding

Det koster 75 kr. at deltage i alle 6 pointstævner, som klubben betaler. Det vil sige at egenbetalingen er 0 kr. for deltagelse.

Datoer

  • Runde 1 – Lørdag 9. november kl. 10 (Brøndby Bordtennis Club)
  • Runde 2 – Lørdag 30. november kl. 10 (Brøndagerskolen, Albertslund)
  • Runde 3 – Lørdag 14. december kl. 10 (Greve Idrætscenter)
  • Runde 4 – Lørdag 25. januar kl. 10 (Brøndagerskolen, Albertslund)
  • Runde 5 – Søndag 23. februar kl. 11 (Rødovrehallen, Rødovre)
  • Runde 6 – Lørdag 21. marts kl. 10 (Brøndby Bordtennis Club)
  • Finalestævne – 18. og 19. april (i Valby Hallen)

Programmet udsendes omkring slutningen af oktober og der vil herefter komme nærmere besked.

Information via Facebook

Østdanmarks Bordtennisunion (ØBTU) har lavet en Facebook-side, som henvender sig til spillere og forældre ved pointstævner, hvor der løbende bliver lagt informationer omkring stævnerne op. Den kan tilgås her:
Pointstævner i ØBTU

www.brondbybordtennisclub.dk