Generalforsamling 2020

Kære alle medlemmer af Brøndby Bordtennis Club

Vi er nu ved at kunne åbne klubben så tilpas meget op igen, at vi kan gennemføre den ordinære generalforsamling, der jf. vedtægterne skulle være afholdt inden udgangen af maj måned, men som grundet omstændighederne ikke kunne afholdes.

Bestyrelsen indkalder derfor til generalforsamling lørdag den 29. august ca. kl. 16:00 i Stadionhal 1 (Den Røde Hal).
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med klubmesterskaberne for ungdom og senior umiddelbart efter turneringens afslutning.

Dagsorden kan ses her. Er der forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen på mail aravn@hotmail.dk

På vegne af bestyrelsen i Brøndby Bordtennis Club