Generalforsamling 2021

Husk gyldigt coronapas ved deltagelse i generalforsamlingen!

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler den 27. maj 2021, kl. 19:30.

Alle er velkomne, og alle medlemmer der er fyldt 16 har stemmeret. Indkaldelsen er med det forbehold, at Corona restriktioner ikke forhindre mødet. Hvis det bliver tilfældet vil generalforsamlingen blive udskudt til det bliver muligt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Bemærk under punktet valg til bestyrelsen. Henrik Møller Hansen har efter mange år i bestyrelsen, valgt ikke at genopstille. Bestyrelsen vil gerne takke Henrik for de mange års arbejde i Brøndby Bordtennis Club. Henrik har været et meget værdsat medlem af bestyrelsen.

Det betyder også, at vi mangler et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen håber meget, at der blandt medlemmerne, eller andre med tilknytning til klubben kunne findes nogen der kan have interesse i, at indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen holder møde cirka hver anden måned.

Se indkaldelse og dagsorden her:
http://brondbybordtennisclub.dk/wordpress/wp-content/uploads/Generalforsamling-2021.pdf