Pointstævner

Pointstævner henvender sig til begyndere og øvede spillere, som ønsker at supplere træningen med turneringskampe. Hvert stævne tager mellem 2 og 3 timer.

Klubberne bliver inddelt i geografiske kredse à 3-5 klubber, og de enkelte runder afvikles på skift hos de deltagende klubber i kredsen. Der afvikles i alt 6 runder i løbet af sæsonen. Spillerne deles op efter niveau i puljer à 6-7 spillere, hvori der spilles alle mod alle. Efter runden rykker nr. 1 og 2 én pulje op, mens den sidste og næstsidste i hver pulje rykker én gang ned.

Pointstævnerne afholdes som et afsluttet stævne med præmier til puljevinderne ved hvert stævne.

Pointstævnerne afsluttes med et finalestævne, som afvikles i Valby Hallen.

Tilmelding

Det koster 75 kr. at deltage i alle 6 pointstævner, som klubben betaler. Det vil sige at egenbetalingen er 0 kr. for deltagelse.

Datoer

  • Søndag 24. oktober kl. 10 (Brøndby)
  • Søndag 21. november kl. 10 (Greve Idrætscenter)
  • Lørdag 11. december kl. 10 (Herstedlund Skole, Albertslund)
  • Søndag 23. januar (spillested ukendt)
  • Søndag 13. februar (spillested ukendt)
  • Søndag 20. marts (spillested ukendt)
  • Finalestævne – 23. og 24. april (i Valby Hallen)