Generalforsamling 23. maj

Vi holder generalforsamling den 23. maj kl. 19:30 i klubbens lokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Hvis du har forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det sendes til Anders senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vi skal have valgt en ny kasserer og et nyt bestyrelsesmedlem. Er du interesseret – behøver ikke være et medlem af klubben – er du meget velkommen til at kontakte Anders eller Michael for at høre nærmere om hvad det indebærer.
Indbydelse med dagsorden sendes snarest via mail.