Generalforsamling 2023

Det er blevet tid til den årlige generalforsamling. Kom og brug din indflydelse til at bestemme klubbens fremtidige retning.
Generalforsamlingen afholdes mandag den 22. maj kl. 19:30 i klubbens lokale.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Hvis du har forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det sendes til Michael senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indbydelse med dagsorden sendes snarest via mail.

Vel mødt!